החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: ח'ליליה נ' פרשמרקט בע"מ

התובע טען כי הנתבעת שיגרה לו דברי פרסומת בדוא"ל ובמסרונים, ללא הסכמתו, ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי התובע נרשם לקבלת הדיוור באחד מסניפיה בגליל ולא לפעל להסיר עצמו מרשימת הדיוור.

נפסק

התביעה כולה מבוססת על אדני כזב ומטרתה להתעשר שלא כדין על חשבון הכיס העמוק של הנתבעת. הנתבעת הוכיחה שאשתו של התובע הסכימה מפורשות למשלוח ההודעות לטלפון נשוא התביעה, במסגרת קניות שערכה וכאשר קיבלה פריט חינם כתמריץ להסכמתה. מדובר בתביעה חסרת תום-לב באופן קיצוני, שבנסיבותיה יש לחייב את התובע בהוצאות כבדות ומרתיעות בפרופורציה לסכום אותו ניסה להרוויח במירמה. התביעה נדחית. התובע ישלם לנתבעת הוצאות לדוגמה בסך 10,000 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.