החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: סנדר נ' לשכת המסחר תל אביב והמרכז

בקשה מוסכמת להסתלקות המבקש מבקשתו לאישור תובענה כייצוגית כנגד המשיבה. המבקש טען כי המשיבה שיגרה דברי פרסומת לציבור הרחב, ללא ציון פרטיה או מתן אפשרות הסרה, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה טענה כי בשל טעות אנוש, דבר הפרסומת שקיבל המבקש לא כלל אפשרות הסרה, להבדיל מפרסומים קודמים.

נפסק

במסגרת הסכמות אליהן הגיעו הצדדים התחייבה המשיבה לאפשר לנמענים הסרה לפי הוראות החוק וכן לציין את פרטיה ולעמוד ביתר דרישות החוק. כן התחייבה המשיבה לערוך רענון נהלים והדרכה לעובדים אשר אמונים על שיגור דברי פרסומת מטעמה. הצדדים המליצו לפסוק למבקש גמול בסך 3,570 ₪ ולבא-כוחו שכ"ט בסך 18,000 ש"ח + מע"מ. בנסיבות המקרה לא ניתן לומר כי מדובר בתביעת סרק נעדרת כל עילה. עובדה היא כי לאחר שהוגשה בקשת האישור התחייבה המשיבה לפעול בהתאם להוראות החוק. ברי כי תצמח תועלת לחברי הקבוצה שעה שההסדר יבטיח את קיומן של הוראות סעיף 30א לחוק. אין עוד מקום להמשיך ולברר ההליך באופן שיביא לבזבוז משאבים לצדדים ולבית המשפט ולפיכך יש לקבל את הבקשה. יש לאשר את הסכמות הצדדים לעיל לעניין הגמול ושכר-הטרחה.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.