החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: חאיק נ' ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ

בקשה מוסכמת להסתלקות המבקש מבקשתו לאישור תובענה כייצוגית נגד המשיבה. המבקש טען כי המשיבה אינה פועלת בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, שכן היא אינה מקבלת את הסכמת נמעניה בכתב ומראש לשיגור דברי פרסומת ואינה מאפשרת הסרה בדרך הקבועה בחוק. המשיבה טענה כי פועלת לפי הוראות החוק.

נפסק

הצדדים הגיעו ביניהם להסדר לפיו המשיבה התחייבה להמשיך ולפעול בהתאם להוראות חוק התקשורת ובין היתר המשיבה התחייבה לפתוח תיבת דואר אלקטרונית ייעודית ובלעדית לקבלת בקשות הסרה. המשיבה התחייבה לתרום סך של 15,000 ₪ בשמה, בשם המבקש ובשם ב"כ. הצדדים המליצו לפסוק למבקש גמול בסך של 2,500 ₪ בתוספת מע"מ ולבא כוחו שכר טרחה בסך של 2,500 ₪ בתוספת מע"מ. בנסיבות המקרה לא ניתן לומר כי מדובר בתביעת סרק. אשר לשאלת התועלת הצומחת מהסדר ההסתלקות, הרי שכתוצאה מהתחייבויות המשיבה תצמח תועלת לחברי הקבוצה ולציבור בכללותו. יש לקבל את הבקשה.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.