החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: יהודית מנצור ואח' נ' פרטנר תקשורת בע"מ

בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית, שעניינה בטענה להפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ('חוק הספאם'). עניין התובענה בטענה למשלוח הודעות דוא"ל המהוות "דבר פרסומת" לחברי הקבוצה, ללא הסכמתם וכן בקושי נטען להסרה מרשימת התפוצה. נפסק – בעיקרי ההסדר המוצע המשיבה התחייבה כי: כל הסכמה של לקוח לקבלת דברי פרסומת בדוא"ל מתועדת בחתימה, בהקלטה וכיו"ב; כי לא תשלח עוד דברי פרסומת למי שאינו לקוח שלה, אלא אם קיבלה ממנו מראש הסכמה מפורשת ומתועדת; כל מי שנכנס לדף "צור קשר" באתר המשיבה ומסר שם כתובת דוא"ל, כתובתו תוכנס למאגר הדואר הפרסומי רק אם הסכים לכך; כתובת לקוח שעזב את המשיבה או העביר בעלות על קו לאחר – תוסר מרשימת התפוצה; נציגי השירות יונחו להבהיר ללקוחות שאם מסרו את אותה כתובת דוא"ל לכמה קווי טלפון, הם עשויים לקבל בה דברי פרסומת זהים; בתוך 60 יום יוכל מי שיבקש להסיר את כתובתו מרשימת התפוצה לדברי פרסומת, לעשות זאת בלחיצה על קישור שייכלל בהודעה, ללא צורך לעבור למסך הסרה ולהזין שם נתונים מזהים. הקבוצה הוגדרה על-ידי הצדדים כ"כל מי שקיבל מפרטנר "דבר פרסומת" כמשמעותו בסעיף 30א לחוק התקשורת, החל מיום כניסתו של תיקון 40 לתוקף (1.12.2008) ועד ליום אישור הסדר פשרה זה על-ידי בית המשפט…". המשיבה תציע לכל המנויים שבחרו שלא לקבל ממנה דוא"ל (כ- 600,000 מנויים נכון לדצמבר 2012) שירות חינם (טלוויזיה סלולרית / חבילת מוזיקה) בשווי של כ-19 ש"ח. פסק-הדין קבע איך תובא ההטבה לידיעת חברי הקבוצה ומה יהיה פרק הזמן בו יהיה רשאים לממש אותה. המשיבה תרים תרומה בסך 100,000 ש"ח לפר"ח, "לתת" והאגודה למלחמה בסרטן. הצדדים המליצו לפסוק גמול בסך 100,000 ש"ח למבקשות 1-2 ו-100,000 ש"ח למבקש 3. לפרקליטי המבקשים נתבקש שכר טרחה בסך 409,500 ש"ח (כולל מע"מ). התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לחברי הקבוצה. הודעות הפרסומת ששלחה המשיבה ללקוחותיה, שלא הביעו הסכמה לקבלם, ואף לאלו שכלל לא נמנו על חוג לקוחותיה, נשלחו אגב הפרת סעיף 30א לחוק התקשורת. נוסף על כך הערימה המשיבה קשיים על מי על מי שביקשו להסיר את כתובתם מרשימת הנמענים ובכך הפכה את הפעולה למשימה מורכבת ומסובכת במיוחד. הקבוצה תכלול גם את חברי הקבוצה בתובענה השנייה. עקרון היעילות המשפטית מחייב זאת. למרות היקפם הרחב של דברי הפרסומת ששוגרו ומספר חברי הקבוצה, הסדר הפשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין. בהקשר זה לקח ביהמ"ש בחשבון גם את טענות ההגנה כבדות המשקל שהציגה המשיבה. שוויה הכספי של ההטבה המוצעת רב מאוד לכאורה (11,940,000 ש"ח). גם בהינתן שיממש את ההטבה שיעור קטן מחברי הקבוצה, עדיין נגיע לתוצאה שהיקפיה הכספיים נרחבים במיוחד. סכומי הגמל למבקשים ולב"כ עומדים ביחס הולם להיקפו של הסדר הפשרה ולטרחת הנוגעים בדבר במהלך ניהול ההליך.

קישור לפסק דין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.