החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: קופרברג נ' חברת השקמה אן.ג'י.אן תקשורת בין לאומית 015 בע"מ ואח'

התובע טען כי הנתבעות שלחו לו (לקווי טלפון בחזקתו) 81 הודעות ספאם, בדרך של "צינתוקים", בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

נפסק 

דין התביעה להתקבל ברובה. במאזן הסתברויות הוכח כי בוצעו 49 צינתוקים כלפי התובע. הצינתוקים שלגביהם לא צורפו צילומי מסך לא הוכחו. לא היתה מחלוקת כי השיחות בוצעו ממספרים או קווים של הנתבעת. הצינתוקים מושא התביעה הם בגדר דברי פרסומת כהגדרתם בחוק, ללא קשר לתוכן השיחות. העובדה כי התובע לא ענה לחלק מהשיחות אין משמעה כי אין מדובר בדבר פרסומת. הנטל להוכיח את הסכמת התובע לקבלת הצינתוקים מוטל על הנתבעת והיא לא עמדה בו. הנתבעת היא בגדר "מפרסם" שכן הצינתוקים מניבים לה הכנסה בדמות קישור גומלין. הנתבעת נמנעה מהצגת מערכת היחסים עם לקוחותיה ולכן יש לדחות את טענתה כי היא משמשת כפלטפורמה בלבד. הפיצוי נקבע על 700 ש"ח לצינתוק ו-34,300 ש"ח בסך הכל, בתוספת הוצאות משפט בסך 850 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.