חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: מוסקוביץ' נ' החברה העירונית ראשון-לציון – לתרבות, ספורט ונופש בע"מ

בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבה שולחת מסרונים פרסומיים לו ולחברי הקבוצה, ללא הסכמה, ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בין היתר נטען כי המשיבה לא ציינה את שמה כמפרסם ולא אפשרה לנמענים להסיר עצמם בהודעה חוזרת. המשיבה, בין היתר, טענה כי המבקש הסכים למשלוח דברי פרסומת.

נפסק 

הסדר הפשרה ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה ושל המשיבה ויש לאשרו. הבקשה עומדת לכאורה בתנאים הנדרשים לאישור תובענה כייצוגית. ההסדר כולל מרכיב של תיקון לעתיד ומרכיב של פיצוי לעבר. בכל הנוגע לתיקון לעתיד הרי שנעשה לפי ההסדר שינוי חשוב שנועד להבטיח כי לא תהיה יותר אי-בהירות בקשר לשאלה האם הלקוח אישר קבלת דברי פרסומת, שכן ממלא ההזמנה יוכרח לציין אם יש או אין הסכמה לקבלת דואר פרסומי, וכן הוסכם על מתן אפשרות הסרה כנדרש על פי החוק ושינוי נוסח דברי הפרסומת כך שיהלום את הוראות החוק. אשר לפיצוי לעבר, מדובר במתן הטבה, אשר ככלל מצריכה התייחסות חשדנית יותר מאשר כאשר ניתן פיצוי כספי ממשי. עם זאת, ההסדר הוגן וראוי. ניתן להסדר הפשרה תוקף של פס"ד. יש לקבל את המלצת הצדדים בעניין הגמול למבקש – 5,000 ש"ח, ושכר הטרחה לבא-כוחו – 25,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

קישור לפסק הדין המלא 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.