החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: רז נ' מועלם (קליקה בסטורס) ואח'

המילה Unsubscribe אינה פשוטה – יש ליידע את הצרכן על אפשרות ההסרה בעברית. התובע טען, בין היתר, כי הנתבעים, תאגיד שהנתבע 1 הוא בעליו ומנהלו, שלחו אליו למעלה מ-500 הודעות פרסומת בדוא"ל, ללא הסכמתו, ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעים טענו, בין היתר, כי מדובר בתביעה סחטנית וכי התובע במכוון נמנע מהסרה עצמית בשלל הדרכים שעמדו בפניו.

נפסק

הנטל להוכיח את הסכמת הנמען לקבלת דברי פרסומת מוטל על הנתבעים (המפרסם). הנתבעים לא הרימו נטל זה ועדות המומחה מטעמם לא סייעה להם ואף הותירה רושם עגום ביחס לתום ליבם ומהימנותם. הנתבעים הפרו את החוק בכך ששלחו לתובע את הודעות הפרסומת שבמחלוקת, ללא הסכמה תקפה מצדו, ביודעין, וזאת כשהחזקה הקבועה בסעיף 30א(י)(5) לחוק לא הופרכה, ואף אוששה בהתנהלות הנתבעים. התובע לא השתמש בכפתורי ההסרה בגוף ההודעות אלא שלח בקשות הסרה לכתובות הנגלות כשבוחרים ב"השב" להודעות, וכן באמצעות כפתור "צור קשר" באתר הנתבעים וכתובות דוא"ל נוספות, אך בקשותיו לא נענו. הנתבעים עוולו בכך שלא סיפקו כתובת תקפה שלהם ברשת האינטרנט באופן בולט וברור שאין בו כדי להטעות, ולמצער כתובת דוא"ל תקפה המופיעה כשלוחצים על כפתור Unsubscribe. משהתחכמו ולא עשו כן, אין הם יכולים להלין על התובע שבחר שלא ללחוץ על הכפתורים בתחתית ההודעה, ותחת זאת שלח הודעת סירוב לכתובת ממנה נשלחה, גם אם זו מוגדרת כ-noreply. בנוסף, נוכח היבטיו הצרכניים של החוק והחובה לכלול בהודעה גם פרטים בדבר "זכותו של הנמען לשלוח, בכל עת, הודעת סירוב", מן הנמנע לצאת ידי חובת החוק בכיתוב שהופיעה בהודעות בשפה האנגלית. בהשוואה לסעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן, אין לדרוש מכל צרכן ישראלי לשלוט בלעז, לרבות אנגלית, ואין לאפשר לעוסק לנצל את חוסר שליטתו של צרכן ישראלי בשפה זרה. מן הדין ליידע את הצרכן בשפה עברית את האפשרות לבטל את ההסכמה לקבלת דברי פרסומת, בפרט שהמילה Unsubscribe אינה מילה פשוטה לקריאה ולהבנה בשפה האנגלית. הנתבעים הפרו את החוק גם בכך שלא ציינו בהודעות את שם הנתבעת 2, להבדיל משם המותג שלה. באשר לטענות כלפי התובע כ"תובע סדרתי", הרי שנוכח החסמים העומדים בפני נפגעי ספאם להגיש תביעות, הצורך בטיוב התביעות ועידוד אכיפה אפקטיבית, ברורה גם חשיבותם של תובעים נחושים, עיקשים, מתוחכמים ומנוסים, המסוגלים להתמודד בהצלחה עם אתגרים טכנולוגיים ראייתיים שמציבים בפניהם מעוולי ספאם נחושים, עיקשים, מתוחכמים ומנוסים. הנתבעים ישלמו לתובע פיצוי בסך 50,000 ש"ח והוצאות בסך 5,000 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.