החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: יהודה נ' פלאפון תקשורת בע"מ

התובע טען כי הנתבעת שיגרה אליו כ-30 דברי פרסומת במסרונים, ללא הסכמתו ועל-אף בקשתו להסרה, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי מנוי הטלפון לא רשום על-שם התובע וכן כי התובע אישר קבלת תוכן שיווקי ואף כי חלק מהודעות התביעה אינן שיווקיות.

 נפסק

דין התביעה להידחות בשל היעדר יריבות. מהראיות עולה כי המנוי הצטרף להטבה ובמסגרתה אישר את פתיחת המנוי למידע שיווקי. המנוי ביקש הסרה, אך בהמשך הצטרף לתוכנית אחרת ואישר קבלת מידע שיווקי. המנוי/הלקוח רשום ע"ש רעייתו של התובע ושמה מצוין על כל הסכמי ההתקשרות. התובע אף לא צירף ייפוי כח של רעייתו וזו אף לא העידה, הן לצורך אימות טענת התובע כי המנוי ברשותו, חרף הרישום הפורמלי, והן בסוגיית מתן הסכמה (או אי מתן הסכמה) לשיגור דבר פרסומת. בנסיבות אלו יש לקבל טענת הנתבעת לעניין "העדר יריבות" שכן "הנמען", אשר נדרשת הסכמתו לשיגור דבר פרסומת, הינו המנוי הרשום, או לחילופין, אדם המורשה, ע"י המנוי הרשום, לעשות שימוש במנוי. התביעה נדחתה ללא צו להוצאות.

קישור לפסק הדין המלא 
 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.