החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: הסתדרות העובדים הכללית החדשה – האגף להתאגדות עובדים נ' סקובר בע"מ

בקשת המבקשת (ההסתדרות) למתן סעדים קבועים כנגד פגיעה בזכות ההתארגנות של עובדי המשיבה ולתשלום פיצוי בגין הפגיעה בהתארגנות. המשיבה עוסקת במתן שירותי שליחויות לבתי עסק המקושרים עם השירות "תן ביס". ביה"ד נדרש להכריע תחילה האם ההסתדרות היא ארגון יציג בקרב עובדי המשיבה. לצורך כך, נדרש ביה"ד להכריע, בין היתר, בשאלת תוקף הצטרפות להסתדרות בשיחת טלפון מנציג ההסתדרות לעובד, כאשר הליך ההצטרפות מבוצע בפועל באופן מקוון על ידי נציג ההסתדרות ולא על ידי העובד בעצמו; וכן בשאלה האם ההסתדרות פנתה לעובדי המשיבה תוך הפרת פרטיותם ותוך שהפרה את חוק הספאם.

 נפסק

המסרונים ששלחה ההסתדרות לעובדי המשיבה אינם בגדר "דבר פרסומת" לפי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, כן מטרתם אינה עידוד רכישת מוצר או שירות או עידוד הוצאת כספים בדרך אחרת. מטרת המסרונים אינה עונה גם על המטרות האחרות הנקובות בחוק. מטרת המסרונים היתה לצורך יידוע העובדים בדבר תהליך ההתארגנות בקרב עובדי המשיבה, מסירת מידע על אודות ההתארגנות ועידודם להצטרף לשורות ההסתדרות. אופי עבודתם של עובדי המשיבה לא איפשר "עמידה בשער" לצורך החתמה על טופסי הצטרפות כפי שמקובל במקומות עבודה המרוכזים במקום אחד. התנהלות ההסתדרות בהקשר זה לא חרגה מהתנהלות סבירה בנסיבות העניין. הטענה נדחתה.

קישור לפסק הדין המלא 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.