החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: בר אילן נ' ספאניש בורגר בר בע"מ ואח'

בקשת המשיבים למחוק על הסף את בקשת האישור נגד המשיב 2. המבקש הגיש נגד המשיבים בקשה לאישור תובענה כייצוגית, בטענה כי הפרו את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לאחר ששלחו דברי פרסומת ללא הסכמה מפורשת מראש של הנמען. המשיב 2 הוא בעל מניות, דירקטור ומנכ"ל המשיבה 1. 

נפסק

דין הבקשה להידחות. הלכה היא שבית משפט ייעתר לבקשה לסילוק על הסף במשורה בלבד, ובמקום בו נעלה מכל ספק שלא תהא תקומה לתביעה גם אם תוכחנה כל העובדות הנטענות בה. עמדת הפסיקה היא שאין לדוּן בטענות סף נגד אישור התובענה כייצוגית בגדר הליך של בקשה לסילוק על הסף, אלא בגדר בקשת האישור עצמה, למעט מקרים חריגים, ולא זה המקרה. השאלה האמנם יש מקום להטיל אחריות על המשיב בגין דברי פרסומת שנשלחו מטעם המשיבה – טעונה דיון ובירור, ואין מקום להכריע בסוגיה זו במסגרת בקשה לסילוק על הסף. המשיבה מצביעה על פסיקה ממנה עולה שאין בסעיף 30א(ח) לחוק התקשורת כדי ליצור חזקה לחובת מנהלו של תאגיד במישור האזרחי, אך ניתן לציין את עמדת ביהמ"ש בעניין Mega [רע"א 1621/16]. בשלב המוקדם אין מקום לקבוע עמדה באשר לסיכויי בקשת האישור בנוגע למשיב. המקום הראוי לדוּן בכך ולברר את הדרוש יהא במסגרת הדיון בבקשת האישור.

קישור לפסק הדין המלא 

 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.