החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: פרייפלד ואח' נ' עמותת להיות שם ואח'

7 תובעים שונים טענו כי הנתבעת, עמותת "להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות", שלחה אליהם 31 הודעות דוא"ל, ללא הסכמתם, ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת 2 היא מייסדת וחברת ועד מנהל בעמותה. הנתבעות לא הכחישו את משלוח ההודעות, אך טענו, בין היתר, כי פעלו כחוק וכי דאגו להסיר את התובעים מרשימת התפוצה בהזדמנות הראשונה. 

נפסק

אין מחלוקת בדבר שליחת ההודעות על ידי הנתבעות וכי התובעים לא נתנו את הסכמתם מראש לקבלן. עם זאת, יש לתת את הדעת לסעיף 30א(ב1) לחוק, שנוסף בתיקון 63. לעמותה אין חסינות מפיצוי לפי החוק, אך התיקון קובע כי יחולו לגביה הוראות מעט שונות. כך, מותר לעמותה לשלוח דבר פרסומת בדוא"ל לשם קבלת תרומה, ובלבד שהנמען לא הודיע על סירובו לקבל את דבר הפרסומת. התיקון נכנס לתוקף באוגוסט 2016, כך שהוא חל רק על ההודעות שנשלחו מאותו מועד. באשר להודעות שנשלחו קודם לכן, חלה על הנתבעות הוראת החוק לפיה דבר פרסומת הוא מסר המופץ באופן "מסחרי". בפסיקה הובאו דעות שונות בשאלה האם עמותות או מלכ"רים רשאים לשלוח הודעות לקבלת תרומה (להבדיל ממסר מסחרי) ללא צורך לעמוד במגבלות החוק. בתיקון הוצע להחיל את האיסור הקיים על משלוח פרסומת גם על פרסומת לשם קבלת תרומה או תעמולה. משמע, שלפי תפיסת המחוקק, קודם לתיקון החוק לא אסר משלוח הודעות מסוג זה, כל עוד אין מדובר בשליחת הודעות לצורך מסחרי. עיון בהודעות שנשלחו לתובעים קודם לכניסת תיקון 63 מעלה כי מדובר בהודעות שאינן בעלות תוכן מסחרי, אלא בבקשת תרומה. הודעות אלה אינן מפרות את החוק ואינן מזכות בפיצוי. עם זאת, באשר להודעות שנשלחו לאחר כניסת תיקון 63 לתוקפו, הרי שכל הודעת דוא"ל שנשלחה לאחר המועד בו נתבקשו הנתבעות להפסיק במשלוח, מהווה הפרה בהתאם לחוק. שעה שהתובעים הודיעו על סירובם לקבל הודעות, והנתבעות הוסיפו ושלחו הודעות לתובעים 1-5, הרי שהנתבעות הפרו את החוק כלפי התובעים 1-5. ביחס לתובעים 6-7 הנתבעות לא הוסיפו לשלוח הודעות לאחר קבלת מכתב ההתראה, שהיה בבחינת הודעת סירוב, לכן אין הפרה ביחס לתובעים אלה. יש להטיל אחריות אישית על הנתבעת 2, שהפרה את חובתה כנושאת משרה בעמותה לפי חוק התקשורת. בבחינת שיקולי האכיפה וההרתעה, בפסיקת הפיצוי, יש לקחת בחשבון כי מדובר בפרסום חוזר ונשנה ושהנתבעות הוסיפו במשלוח גם לאחר שהתובעים פנו אליהם והסבו את תשומת לבם להפרות. מהצד השני, מדובר בפרסום שאינו מסחרי ובהודעות בקשת תרומה למען קידום ילדים אוטיסטים, שאינן פוגעניות ונעשות למען מטרה ראויה. מדובר בנתבעות שפעלו בתום לב והניחו שפרסום בדרך זו הוא מותר לפי החוק. העובדה שמדובר בתובעים הבאים תדיר בהיכל בית המשפט אין בה די על מנת לדחות את התביעה או למנוע מהתובעים פיצוי. לתובעים נפסק פיצוי בסך 250 ש"ח להודעה, כל אחד לפי מספר ההודעות המפרות שקיבל. סה"כ הפיצוי שנפסק הוא 4,500 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא  

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.