החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: שורדקר נ' הוט – מערכות תקשורת בע"מ

תביעה לפיצוי כספי בשל הטרדה באמצעות שיחות שיווק טלפוניות. הנתבעת מספקת שירותי טלוויזיה בכבלים. התובע טען כי הנתבעת התקשרה אליו פעמים רבות בשיחות שיווקיות, וסירבה להפסיק על-אף פניותיו החוזרות ונשנות. הנתבעת הכחישה כי השיחות נעשו על-ידי מי מטעמה וכן הכחישה את אחריותה לפעולות שביצעו סוכנים המשמשים כקבלנים עצמאיים מטעמה.

נפסק

דין התביעה להתקבל בחלקה. עד למועד הגשת התביעה נערכו 4 שיחות אל התובע. השיחות שנערכו אחרי הגשת התביעה אינן חלק מההליך. יש לקבל את טענת התובע כי השיחות נערכו על-ידי מי שהזדהו כסוכני מכירות מטעם הנתבעת, וכי התובע ביקש כי השיחות יופסקו והדבר לא נעשה. עלה בידי התובע להוכיח, במידה הנדרשת להליך אזרחי, כי נציגי הנתבעת ביצעו שיחות מכירה אל מספר הטלפון שלו, בניגוד לרצונו ואף לאחר שהביע התנגדות. הנסיבות מצדיקות לפצות את התובע. השיחות נערכו בתדירות גבוהה. בהתחשב בכך שהתובע הבהיר כי אינו מעוניין בשיחות, וחרף זאת הנתבעת המשיכה בשיחות, הצדק עם התובע כי מדובר במטרד. אף שאין מקום למנוע באופן גורף את האפשרות של חברות מסחריות לפנות ללקוחות פוטנציאליים בשיחות מכירה טלפוניות, המצב שונה לאחר שנמסר לנתבעת כי התובע אינו מעוניין בשיחות אלו והתעלמות הנתבעת מכך. פרט לבזבוז הזמן המוקצב לשיחת הטלפון עצמה, במקרים רבים, פניות טלפוניות מסוג זה מפריעות למקבל השיחה במהלך פעולה אחרת וקוטעות את פעילותו השגרתית ושואבת את תשומת ליבו, באופן שבפועל הדבר מוביל להפרעה ניכרת יותר מעצם אבדן הזמן של ניהול השיחה עצמה. השיחות נערכות ממספרים מתחלפים, באופן שמקשה על האפשרות לזהות מראש את המתקשר ולהימנע ממענה לשיחה, ככל שהתובע מעוניין בכך. הצדק עם הנתבעת כי הטרדה מסוג זה אינה כלולה בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (חוק הספאם), אך ניתן לפסוק פיצוי לתובע מכוח הוראות דין אחרות, כגון סעיף 30 לחוק התקשורת (בו איסור על הטרדה באמצעות מתקן בזק, אשר הפרתו עולה לגדר הפרת חובה חקוקה ואף עוולת הרשלנות) וכן לפי סעיף 2(1) לחוק הגנת הפרטיות. קיים אפוא איסור לעשות מעשה שעלול להטריד אדם ללא הסכמתו. יש לחייב את הנתבעת לפצות את התובע ב-1,000 ש"ח עבור כל אחת משלוש השיחות שנערכו אליו לאחר שביקש מהנתבעת לחדול מכך. הנתבעת תשלם לתובע 3,000 ש"ח והוצאות בסך 500 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא  

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.