החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: שנפ נ' הומלנד טי.אל.וי. 1998 בע"מ

בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור נטען כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, שכן היא אינה מציינת את המילה "פרסומת" בכותרת ההודעות השיווקיות שהיא משגרת. במסגרת המו"מ בין הצדדים הבהירה המשיבה למבקש כי לאחר הגשת בקשת האישור ובעקבותיה, חודדו נהלי המשיבה בכל הנוגע לשיגור דברי פרסומת, ובעקבות כך היא החלה להקפיד לציין בכותרת ההודעות את המילה "פרסומת". 

נפסק

המשיבה התחייבה לציין בכל דבר פרסומת המשוגר על ידה באמצעות הדוא"ל את המילה "פרסומת" בכותרת ההודעה, בהתאם לדרישות הדין. המשיבה התחייבה לערוך ריענון נהלים והדרכה לכל האמון על שיגור דברי פרסומת מטעמה, על מנת להבטיח כי כל דברי הפרסומת המשוגרים על ידה עומדים בהוראות הדין. הצדדים הגיעו להסכמה לפיה המשיבה תשלם למבקש גמול בסך 5,000 ש"ח וכי לב"כ ישולם שכ"ט בסך 30,000 ש"ח. יש לאשר את בקשת ההסתלקות על כל רכיביה, שכן היא מאוזנת וסבירה. נראה כי אין מדובר בתביעה בעילת סרק ברמה הלכאורית וכן כי בקשת האישור מעוררת שאלה משפטית שראויה להישמע. בעצם התחייבויות המשיבה הושגה מטרתה העיקרית של בקשת האישור – מניעת הישנות של שליחת דברי פרסומת על ידי המשיבה בניגוד לחוק.

קישור לפסק הדין המלא  

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.