החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: ארליך נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

התובע, שהיה לקוח של הנתבעת, טען כי האחרונה שלחה לו שני מסרונים פרסומיים, ללא הסכמתו, ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי דברי הפרסומת נשלחו לתובע לאור היותו לקוח שלה ובשל הימנעותו להודיע לה על רצונו להיגרע ממאגר הדיוור השיווקי. הנתבעת טענה עוד לתחולת החריג בסעיף 30א(ג) לחוק, המאפשר משלוח דברי פרסומת ללא הסכמת הנמען, בהתקיים תנאים מסוימים.

 נפסק

הפרשנות שניתנה על-ידי ביהמ"ש העליון בעניין לפיד [ע"א 534/17] מכשירה את התנהלות הנתבעת, שכן החוק מאפשר חריג בו נכלל אדם ברשימת דיוור, וניתנת לו אפשרות לצאת ממנה, ואין הכרח לבקש מראש את אישורו לשלוח לו דברי פרסומת, ובלבד שמדובר בלקוח של החברה והפרסומות נוגעות לעסקיה. אין לקבל את טענת התובע ולפיה הוא לא מסר את פרטיו לעסק המפרסם. התובע עצמו הודה כי נתן את פרטיו, אולם לצרכים אחרים. הנתבעת הרימה את הנטל להראות כי התובע קיבל את החשבוניות ששלחה לו. אין גם לקבל את טענת התובע כי אין למסור הודעה בדבר רשימת תפוצה באמצעות החשבונית. לתובע לא קמה עילה נגד הנתבעת. יש לדחות את התביעה. התובע יישא בהוצאות הנתבעת בסך 500 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא  

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.