חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: כרמי נ' גרופר קניות חברתיות בע"מ

תביעה שעניינה משלוח הודעות פרסומת ללא הסכמה, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התובעת עתרה למתן פס"ד בהיעדר התגוננות. 

נפסק

יש לראות את הנתבעת כמי שקיבלה את כתב התביעה. כתב התביעה מפרט את ההודעות שנשלחו ואת המגעים בניסיונות התובעת להביא להפסקת משלוח ההודעות. נדמה, מהמתואר בתביעה, כי מדובר במשלוח הודעות ברף הגבוה של טורדנות והערמת קשיים על התנתקות מהמשלוח. יש לפסוק פיצוי בשיעור המקסימלי הקבוע בחוק – בסכום התביעה. הנתבעת תשלם לתובעת 10,000 ש"ח וכן הוצאות בסך 300 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא  

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.