החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: ביטון ואח' נ' לנצ'נר ואח'

בקשה למתן צו לקבלת מידע מחברת התקשורת טלזר 019. ביום 3.8.2021 ניתנה החלטה המאשרת את בקשת המבקשים לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבים (המספקים שירותי הדברה), בשל משלוח מסרונים פרסומיים בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המבקשים טענו כי המידע נדרש לצורך ידיעת גודל הקבוצה, הואיל והמשיבים טענו כי מספר דברי הפרסומת שנשלחו אינו ידוע להם. 

נפסק

דין הבקשה להתקבל באופן חלקי. התובעים ביססו את בקשתם בדרך הדיונית המתאימה להמצאת מסמכים שבידי צד שלישי, לפי תקנות 178(א) ו-183 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018. הנתונים המבוקשים נועדו לאפשר לעמוד על גודלה של הקבוצה המיוצגת, ולפיכך הם רלוונטיים להליך. המשיבים וכן טלזר, טענו באשר לחובת טלזר להגן על פרטיות לקוחותיה, וכן הפנו לכך שמסירת מידע ממערכותיה של טלזר אסורה לפי תנאי רישיונה. על-אף האיסור לגלות את המידע, רשאי ביהמ"ש, בהתקיים נסיבות מתאימות, להורות על העברת המידע. עולה הצורך למזער את הפגיעה בפרטיות לקוחותיה של טלזר במתן הצו, שכן אף שביהמ"ש מוסמך ליתן צו בעניין, עליו לנקוט בחלופה שיש בה כדי לצמצם למינימום ההכרחי את הפגיעה האפשרית בפרטיות. יש להורות על זימון מנכ"ל טלזר או נציג מוסמך אחר לישיבת ביהמ"ש ולמסור מידע על: האם המשיבים היו לקוחות טלזר; מספר הנמענים אליהם נשלחו המסרונים; מה היה נוסח ההודעות. המבקשים יישאו בהוצאות סבירות של הפקת המידע.

קישור לפסק הדין המלא  

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.