חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: ברששת נ' היפרטוי בע"מ

בקשה לאישור תובענה ייצוגית בשל במשלוח הודעות פרסומת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה מפעילה את רשת הצעצועים ToysRUs. המבקש, עו"ד ואב לפעוטות, טען כי נרשם ליישומון של המשיבה, בחר שלא לקבל דברי פרסומת מהמשיבה, אך למרות זאת שלחה לו המשיבה דברי פרסומת. המבקש טען כי המשיבה עוקפת את הדרישה לקבל את הסכמת הנמען באמתלה של "שדרוג מערכות", שבעקבותיו לא נשמרו לכאורה העדפות הדיוור של הלקוח. המשיבה טענה, בין היתר, כי היא פועלת כדין וכי משלוח ההודעות נעשה בשל טעות אנוש, על רקע המעבר למפעיל חדש של היישומון.

 נפסק

יש לדחות את הבקשה. המשיבה הודתה בדבר התקלה שאירעה, במהלכה נשלחו הודעות פרסומת ל-7,200 לקוחות שלא היו מאושרי דיוור. לאחר ששלחה לאותם לקוחות הודעת פרסומת, שלחה אליהם המשיבה הודעה (תפעולית) נוספת, בה הודיעה על האפשרות שייתכן ולא נשמרו ההעדפות של חלק מהלקוחות עקב השדרוג. כ-1,900 לקוחות ביקשו להסיר עצמם לאחר קבלת הודעה זו. למרות שמהנתונים עולה כי נשלחו דברי פרסומת ללקוחות שאינם מוגדרים כמאושרי דיוור, אין לאשר את התובענה כייצוגית. יש לדחות את טענות המבקש לפיהן המשיבה פעלה בכוונה לעקוף את הוראות החוק וכי הפרותיה את החוק היו מתוכננות, שיטתיות ומאורגנות. מדובר בטעות אנוש בלתי מכוונת שנעשתה בתום לב וברגע שהובאה לידיעת המשיבה היא דאגה לתקנה. ניתן ללמוד מהתנהלות המשיבה כי היא מכבדת את החוק ועושה מאמצים לקיימו. גם ההודעה התפעולית ששלחה המשיבה מעידה על רצונה לקיים את הוראות החוק. המשיבה אף דאגה להיות מלווה בייעוץ משפטי מתוך כוונה להקפיד על עמידה בדרישות החוק. לפיכך, מתוך חשש שמא לקוח שהודיע כי הוא מסרב לקבל דבר פרסום, יקבל זאת בטעות, דאגה בהתאם לעצת יועציה המשפטיים לשלוח את ההודעה התפעולית (שאינה כוללת פרסומת כלל) ולהביע התנצלות על כך. סעד אחד מתוך שניים שנתבקשו במסגרת התובענה – צו עשה המורה למשיבה לחדול מלשגר דברי פרסומת ללקוחות שלא נתנו את הסכמתם – בוצע במלואו, שכן התקלה תוקנה, והתייתר הצורך במתן צו עשה. משלוח דברי הפרסומת נעשה ללקוחות המשיבה בשל תקלה שטופלה על ידי מי שאמונה על כך, מיד בסמוך לאחר שנודע לה על כך ולא בשל התנהלות מכוונת ומדיניות מפרה מצד המשיבה. מדובר בהפרה שלא ראוי לברר בדרך של תובענה ייצוגית. אם בכל זאת יש לקוח שמרגיש נפגע מכך שקיבל דברי פרסום למרות שלא הביע הסכמה לכך בעבר ואשר התנצלות המשיבה כלפיו אינה טעם מספיק מבחינתו כדי לוותר על קבלת פיצוי, פתוחה בפניו הדרך להגיש תביעה. אין צו להוצאות.

קישור לפסק הדין המלא  

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.