החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: רוה נ' ש. שסטוביץ בע"מ

ביום 18.8.2020 ביהמ"ש אישר בקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד הנתבעת. עניין התובענה בטענה להפרת סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (חוק הספאם). הצדדים ניהלו הליך גישור שבסיומו הגיעו להסדר פשרה. ביהמ"ש מינה בודק שיחווה את דעתו על היתרונות והחסרונות של ההסדר מבחינת חברי הקבוצה, וכן באשר לפער בין הסעד המוצע בהסדר לבין הסעד שחברי הקבוצה עשויים היו לקבל אילו התקבלה התובענה. 

נפסק

לפי חוק תובענות ייצוגיות על ביהמ"ש להתייחס בהחלטתו לפער בין הסעד המוצע בהסדר הפשרה, לבין הסעד שחברי הקבוצה היו עשויים לקבלו, אילו היה ביהמ"ש מכריע בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה. הצדדים לא מסרו את הנתונים הדרושים לבירור הסעד שחברי הקבוצה היו עשויים לקבלו. גם לבודק שהתמנה בין היתר לשם כך, הם מסרו נתונים חלקיים. האישור היה על הגשת תובענה ייצוגית לחברי הקבוצה שהוגדרו על פי השולחת, ההפרה והנזק. אין מקום לרדת מרמת הפשטה זו. על כן, לא ניתן לקבוע שיתרונותיו של הסדר הפשרה עולים על חסרונותיו בנסיבות העניין. יש לדחות את הבקשה לאישור הסדר הפשרה.

קישור לפסק הדין המלא  

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.