חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: חאיק נ' רן אופטומטריה בע"מ

בקשה מוסכמת להסתלקות מתוגמלת מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. המבקש טען כי המשיבה שלחה 2 דברי פרסומת ללא הסכמת הנמענים ובלי לציין פרטים שעליה לציין, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה טענה כי ההודעות עומדות בהוראות החוק, כי הן הודעות שירות שנשלחו כחלק ממאמצי המשיבה לחזור לשגרה בעקבות נזקי מגפת הקורונה. ההסכמות בבקשת ההסתלקות כללו התחייבות של המשיבה לפעול בעתיד בהתאם לחוק התקשורת, לפצות את ציבור לקוחותיה בשווי מצטבר של 60,000 ש"ח, ותשלום גמול של 4,000 ש"ח למבקש ושכ"ט לבא-כוחו בשיעור של 13,000 ש"ח + מע"מ. 

נפסק

התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה וכי קיימת התועלת שהביאה הבקשה לאישור לחברי הקבוצה. הבקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבה נמחקת, ותביעתו האישית של המבקש נגד המשיבה נדחית. אין מקום להתערב בהסכמות אליהן הגיעו הצדדים ביחס לגמול ותשלום שכר טרחת ב"כ המבקש. יש לאשר את בקשת ההסתלקות.

קישור לפסק הדין המלא  

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.