החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: גרי נ' אקו סנטר הולנד בע"מ

בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבה שלחה לו ולחברי הקבוצה מסרונים והודעות שיווקיות, ללא הסכמתם, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה הכחישה את טענות המבקש וטענה כי נזקיו תיאורטיים, וכי שלחה את ההודעות כדין. הצדדים הגיעו לפתרון המחלוקת בדרך של פשרה, הכולל שינוי בהתנהלות המשיבה, פיצוי בדמות אחריות נוספת למוצרים שנרכשו מהמשיבה וכן תשלום גמול למבקש ושכ"ט לבא-כוחו. 

נפסק

ההסדר עומד בתנאי סעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות ויש להיעתר לבקשת הצדדים ולאשר את הסדר הפשרה המוצע, תוך שינוי ביחס להמלצת הצדדים בקשר לסכומי הגמול ושכר הטרחה. השאלה המשותפת לחברי הקבוצה היא בירור הטענה לפיה קיבלו הודעות שיווק ודברי פרסומת ללא מתן הסכמה. המשיבה לא הכחישה משלוח דברי פרסומת לחברי הקבוצה, אולם הכחישה כי פעלה שלא כדין. מדובר בתובענה המגלה עילת תביעה לכאורית והעומדת, לכאורה, בתנאים לאישור תובענה ייצוגית. המשיבה התחייבה לפעול בהתאם לדין ובכלל זאת לשלוח דברי פרסומת ללקוחותיה לאחר קבלת הסכמה כנדרש. מבחינת הסדרה לעתיד הושגה מטרת התובענה. הסדר הפשרה מתווה מנגנון פיצוי מסוים, בדמות הארכת תקופת האחריות בחודש. יש בהסדר כדי להגשים במידה סבירה את מטרות החוק. בהתחשב בסיכונים ובסיכויים הכרוכים בהמשך ניהול התובענה, סיום ההליך בהסדר פשרה מגלם דרך יעילה והוגנת להכרעה במחלוקת. המשיבה תשלם למבקש גמול בסך 8,000 ש"ח + מע"מ ושכ"ט לבא-כוחו בסך 50,000 ש"ח + מע"מ.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.