החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: יובל בן טוב נ' טבסקו החזקות בע"מ (פיצה האט ישראל בע"מ)

תביעת ספאם מכוח סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התובע טען כי הנתבעת שלחה אליו למעלה מ-20 מסרונים שיווקיים וכי למרות ששלח אליה הודעות 'הסר', הנתבעת שלחה לו 5 מסרונים נוספים. התובע עתר לפיצוי של 5,000 ש"ח עבור 5 המסרונים שנשלחו אליו לאחר ששלח הודעת סירוב לראשונה. הנתבעת טענה, בין היתר, כי התובע אישר משלוח חומר פרסומי וכי עד היום לא נתקבלה אצלה הודעת סירוב. עוד טענה הנתבעת כי מקור התקלה בהודעות ה'הסר' הוא בחברת הסלולר של התובע. התובע הציג את הודעות ההסרה ששלח וטען כי לא היה כל חיווי כי ההודעות לא נשלחו. נפסק – אין מחלוקת כי התובע קיבל 5 מסרונים שיווקיים מהנתבעת לאחר ששלח הודעות סירוב וכי הודעות אלו מכוננות אחריות מכוח החוק אילו אכן נתקבלו אצל הנתבעת. גדר המחלוקת מצוי בטענת הנתבעת כי לא קיבלה את המסרונים המורים "הסר", לאור תקלה נטענת בשרתי חברת הסלולר של התובע. התובע עמד בנטל הראשוני להוכיח כי שלח הודעות "הסר", כאשר הציג תצלומים של ההודעות ששלח. מכאן עובר הנטל אל הנתבעת להוכיח כי ההודעות לא נתקבלו אצלה. ספק אם הנתבעת עמדה בנטל זה. המכתב שהציגה הנתבעת בעניין זה מהווה עדות שמיעה של מנהל תיק הלקוחות של הנתבעת, בדבר בדיקה שערך עם גורמים בבזק שזהותם לא פורטה. משקלו הראייתי לא גבוה וממילא נוקט המכתב בלשון "כפי הנראה" ואין מדובר במסקנה ברורה ביחס לתקלה המדוברת, אלא הנחה בלבד.

אף אם אכן היתה תקלה וההודעות לא נתקבלו אצל הנתבעת, אין הדבר מקנה הגנה לנתבעת, אלא לכל היותר מקנה לה זכות תביעה או שיפוי כנגד חברת הסלולר או בזק. חוק התקשורת אינו מחייב את שולח הודעת ה'הסר' לברר כי ההודעה נתקבלה, או לקבל אישור כי הוסר ממאגר המידע. התובע עמד בחובתו להודיע על הסרתו ממאגר הלקוחות, כך שהנתבעת לא הייתה רשאית לשלוח לו מסרים נוספים. ביהמ"ש אינו מקבל את העמדה שהובעה בהליך אחר נגד הנתבעת, בו נדחתה תביעה נגדה כאשר הוכח כי לא קיבלה את בקשות ההסרה מטעמים שאינם קשורים בה [ת"ק 27158-03-13]. בשאלת הנזק, יש לקבוע פיצוי על הצד הנמוך עבור כל הפרה. הנתבעת פועלת בשיטתיות על-מנת להימנע ממשלוח פרסום מפר ואין מקום להרתעה נגדה. יש להביא בהקשר זה את האפשרות כי משלוח ההודעות המפרות נובע מתקלה של צד שלישי. התובע לא הוטרד על הצד הקשה. מדובר במספר הודעות מועט ובהפרשי זמן גדולים. יש להבחין בין ההודעה שנשלחה לאחר ה'הסר' הראשון לבין ההודעות שנשלחו לאחר ה'הסר' השני, שחומרתן גדולה במקצת. הפיצוי הכולל עבור 5 המסרונים יעמוד על סך של 1,250 ש"ח וכן 250 ש"ח הוצאות.

קישור לפסק דין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.