החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: יסמין ז'ק נ' סיטי לייף סטייל בע"מ (באליגם)

הצדדים הסמיכו את ביהמ"ש לפסוק על דרך הפשרה. נפסק – הנתבעת תשלם לתובעת סך של 6,000 ש"ח. התובעת קיבלה מהנתבעת מספר הודעות פרסומיות לאחר שלא הצליחה להסיר עצמה מרשימת התפוצה של התובעת, כיוון שברשימה הופיעה כתובת הדוא"ל של התובעת עם הסיומת walla.co.il בעוד שבעת הקשה על "הסר מרשימת התפוצה" נרשמה אותה כתובת עם הסיומת walla.com (כאשר מדובר באותו חשבון דוא"ל). הנתבעת הייתה אמורה לדעת להתמודד עם הסיומות החליפיות של חברות האינטרנט הישראליות. על-מנת שאפשרות ההסרה בדואר פרסומי תחשב לכזו הממלאת אחר דרישות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, שימוש בה צריך להביא באופן אוטומטי למחיקת כל כתובות הדואר האקוויולנטיות מרשימת התפוצה (לכל הפחות באשר לחשבונות דוא"ל בחברות הישראליות המוכרות). לא נפסק הסכום המקסימלי הקבוע בחוק הואיל וההודעות כללו אפשרות הסרה והואיל והנתבעת עשתה מאמצים להסיר את התובעת מרשימת התפוצה מרגע שהתובעת פנתה אליה.

קישור לפסק דין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.