חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: אריאל אברהם נ' המכללה לרפואה טבעית – לרדת בקלות בע"מ ואח'

התובע טען כי הנתבעים שלחו לו 33 הודעות דוא"ל העוסקות בנושא דיאטה ובנושאים מסחריים אחרים, ללא הסכמתו, תוך הפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. נפסק – התובע רצה בקבלת ההודעות, אחרת אין הסבר לתמיהה מדוע לא עשה שימוש באפשרות ההסרה מיד עם קבלת ההודעות הראשונות. יש לקבל את אישור הנתבעים לפיה התובע נרשם לקבלת ההודעות ושכח מכך. התובע לא עמד בנטל המזערי להוכחה כי ההודעות נשלחו אליו ללא הסכמתו וחיזק את עמדת הנתבעים בכך שלא פעל להסרתו באמצעי הפשוט העומד לרשותו כחוק, אלא בסמוך לפני הגשת התביעה וגם זאת לא דרך כתובות הנתבעים. רק לאחר התביעה ביקש התובע הסרה בדרך המקובלת. לו היו הנתבעים שולחים לתובע הודעות רק בנושא דיאטה ובריאות, שהנתבע העיד כי היא עסקו, אפשר שהתביעה הייתה נדחית, אך לאור מגוון השירותים והפרסומים ששיגרו הנתבעים לתובע, נראה כי הנתבעים ביחד או לחוד פעלו גם כ"מפרסם מקצועי" ואינם מוגנים תחת סעיף 30א(ג)(3) לחוק הספאם. לאיזון בין השימוש שעשו הנתבעים בהסכמת התובע לקבל פרסומים בנושא מסוים, למשלוח הודעות אחרות, לבין התנהלותו של התובע, שלא עשה שימוש מהיר באמצעי הפשוט לבקשת הסרה, הנתבע 3 ישלם לתובע סכום כולל של 3,000 ש"ח. הנתבעת 2 אינה אישיות משפטית ולא הוכחה עילת תביעה נגד הנתבעת 4. לאור הודעת הנתבע 3 כי הוא נושא באחריות לפעולות נשוא התביעה, החיוב הוא נגד הנתבעים 1 ו-3 בלבד.

קישור לפסק דין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.