חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: איל אבידן נ' אוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ

התובע טען כי הנתבעת שלחה אליו, בשלוש תקופות שונות, פרסומות בדוא"ל לרכישת ספרי משפט, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, למרות בקשותיו להסרתו מרשימת התפוצה והעובדה כי מעולם לא הסכים לקבל פרסומות מהנתבעת. הנתבעת טענה מנגד כי התובע לא הוכיח את תביעתו.

נפסק – התובע הוכיח את גרסתו שבבסיס התביעה. אשר לשיעור הפיצויים, אמנם הנתבעת שלחה לתובע דברי פרסומת בשלוש תקופות שונות, אולם אין חולק שהתובע יכול היה לבקש את הסרתו בכל פעם עם קבלת הפרסומת הראשונה ולא להמתין עד לקבלת מספר פרסומות. עבור התקופה הראשונה (4 פרסומות), תשלם הנתבעת 500 ש"ח עבור הפרסומת הראשונה ו-100 ש"ח עבור כל פרסומת נוספת; עבור התקופה השנייה (7 פרסומות), תשלם הנתבעת 500 ש"ח עבור הפרסומת הראשונה ו-100 ש"ח עבור כל פרסומת נוספת; עבור התקופה השלישית (6 פרסומות), תשלם הנתבעת סך של 500 ש"ח עבור הפרסומת הראשונה ו-100 ש"ח עבור כל פרסומת נוספת. סה"כ תשלם הנתבעת לתובע סך של 2,900 ש"ח וכן הוצאות משפט בסך 700 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.