חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: האני טנוס נ' בנק אגוד לישראל בע"מ

בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד המשיב. בבקשה לאישור התובענה כייצוגית טען המבקש כי המשיב שלח אליו דבר פרסומת בדוא"ל, ללא הסכמתו ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בבקשת ההסתלקות צוין כי הובהר למבקש שאת דבר הפרסומת נשוא בקשת האישור שלחה אליו חברת לוג טק תקשורת בע"מ, לאחר שהמבקש נתן בעבר את הסכמתו לקבלת דברי פרסום מהחברה. לנוכח הבהרות אלו ציין המבקש כי אכן נתן את הסכמתו למשלוח דבר הפרסומת וכי זה נשלח כדין.

נפסק – נוכח העדרה של עילת תביעה כמפורט בבקשה, בקשת ההסתלקות מאושרת.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.