החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: אלכסנדר רדובסקי נ' קומטופ בע"מ

תביעה לפיצוי לפי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), האוסר על שיגור "דבר פרסומת", בין היתר באמצעות פקסימיליה, ללא הסכמה מפורשת של הנמען, מראש ובכתב. התובע טען כי הנתבעת שלחה לביתו הודעות פקסימיליה רבות בשעות הלילה. הנתבעת טענה כי מעולם לא שלחה פקסים לבית התובע, כי עסקיה מרוכזים באזור גוש-דן וכי התובע לא פנה אליה מעולם. נפסק – התובע לא הרים את הנטל להוכיח כי קיבל פקסים מהנתבעת. כל שצירף הם 5 עמודי פרסומת של הנתבעת, כאשר על הדפים אין מועד ואין שעה. התובע לא הציג תדפיס בזק של שיחות נכנסות, ממנו ניתן היה ללמוד בנקל כי הפקסים נשלחו למספר בביתו. גם העובדה כי התובע הגיש ארבע תביעות נגד חברות נוספות, בטענות זהות, מעוררת סימני שאלה. התובע יכול היה בהשקעת מאמץ מינימאלי להודיע לנתבעת לחדול ממשלוח הפקסים, אם אכן נשלחו אליו. התביעה נדחתה. התובע ישא בהוצאות הנתבעת בסך 350 ש"ח.

קישור לפסק דין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.