החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: יוסי לוי נ' קסטל הפצת כרטיסים

בקשה להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית. עניין התובענה הייצוגית בטענת המבקש כי המשיבה הפרה את הוראות ס' 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), לאחר ששלחה למבקש פרסומת באמצעות מסר אלקטרוני, אף שלטענתו לא הסכים מראש לקבלת פרסומות ואף ביקש להסיר את שמו מרשימת הנמענים. המשיבה טענה, בין היתר, כי פעלה לפי הוראות החוק וכי צד שלישי הוא שהפעיל את מערך האינטרנט שלה. הצדדים הגישו הודעה מוסכמת בדבר הסתלקות מהבקשה, לאחר הודעת המשיבה כי יישמה מערכת דיוור חדשה, שתמנע תקלות מהסוג שאירע. נפסק – עסקינן בהסתלקות בלבד והחיוב היחידי שהתחייבה בו המשיבה, כלפי המבקש, הוא תשלום גמולו ושכר טרחת ב"כ. בקשה כזו מנוגדת לרוח חוק תובענות ייצוגיות. אין לקבל תנאי מעין זה שניסו הצדדים להציב, כי הסדר ההסתלקות יאושר על קרבו ועל כרעיו. הסעד שנתבקש בבקשה לאישור תובענה ייצוגית היה הפיצוי הסטטוטורי הקבוע בהוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים). בבקשה לאישור תובענה ייצוגית, שאינה נסמכת על חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לא ניתן לתבוע פיצוי סטטוטורי לפי סעיף 30א(י)(1) לחוק התקשורת. יש להפחית מהסכומים שנתבקשו על-ידי הצדדים, על-מנת להדגיש כי תביעה צריכה להיות מוגשת לפי הדין והדיון בה צריך להיות בתום לב ולפי הדין. בקשת ההסתלקות מתקבלת. המשיבה תשלום למבקש סך של 10,000 ש"ח ושכ"ט לב"כ בסך 20,000 ש"ח.

קישור לפסק דין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.