החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: שטראוסר נ' א.ב. רימונים בע"מ ואח'

תביעת ספאם לפי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התובע טען כי קיבל מהנתבעות הודעות פרסומת בתחום הנדל"ן, לרבות הודעה שנשלחה אליו מכתובת לא מזוהה לאחר שביקש את הסרתו מהמאגר. הנתבעות טענו כי יש לדחות את התביעה נגדן משום שלא שלחו את דבר הפרסומת בעצמן, אלא באמצעות מפרסמות, וכי התובע הוא תובע סדרתי.

נפסק – פרטיהם של המפרסמים מופיעים בדברי הפרסומת כמען ההתקשרות, לשם רכישתו של נושא דבר הפרסום. יש לראות בשתי הנתבעות, כאחד, כמפרסם כהגדרתו בחוק. כל מכלול הנתונים מצביע על הנתבעות, הן מבחינת השם המסחרי, הכתובת והקישורים. אין נפקא מינא אם השיגור בוצע על-ידי הנתבעת או על-ידי מי מטעמה, בעת שפרטי המפרסם מופיעים בדבר הפרסומת כמען להתקשרות. התובע הוכיח כי המסרון ששלחו הנתבעות נשלח לאחר הודעתו לפיה דרש את הסרתו מהתפוצה. הנתבעות ישלמו לתובע סך של 800 ש"ח בגין דבר הפרסומת שקיבל בניגוד להוראות החוק וכן את סכום האגרה (50 ש"ח) והוצאות בסך 150 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.