החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: מעוז נ' קומג'ט דיו וטונרים יום טוב בע"מ

הנתבעת שיגרה לתיבת הדוא"ל של התובע, ללא הסכמתו, דבר פרסומת המציע לו לרכוש טונרים וראשי מדפסות, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

נפסק – יש לקבל את גרסתו של התובע וטענותיו. בנסיבות אלה הכלל הוא כי על המפרסם לפצות את הנמען בשל הפרת החוק. החוק אינו כולל חובה של הנמען להסיר עצמו מרשימת התפוצה כתנאי לפיצוי ויש לדחות את טענת הנתבעת בעניין זה. הנתבעת טענה כי התובע מפרסם עצמו כעו"ד ולפיכך היתה רשאית לשלוח הודעה חד-פעמית לכתובת הדוא"ל של בית העסק (סעיף 30א(ב). הסעיף האמור מוסיף וקובע תנאי לפיו דבר הפרסומת ששליחתו מותרת היא של הצעה להסכים לקבל דברי פרסומת, מבלי לשלוח באותו שלב גם את תוכן הפרסום עצמו, וזאת עד שתתקבל הסכמת בית העסק לקבלת פרסומות מאותו שולח. במקרה זה שלחה הנתבעת את הודעת הפרסומת עצמה ולפיכך אין החריג חל על נסיבות המקרה. אין בעובדה שהדיוור בפועל נעשה באמצעות חברה המתמחה בדיוור כדי לפטור את הנתבעת מאחריות להפרת הוראות החוק. אין חולק שבדבר הפרסומת שנשלח מופיעים פרטי הנתבעת ומענה. לא נסתרה טענת הנתבעת כי לא שלחה בעצמה את הפרסום וכי הצד השלישי ששלח אותו בפועל הסביר לו שמדובר בפעולה מותרת. גובה הפיצוי נתון לשיקול דעת ביהמ"ש. בהתחשב בשיקולי הרתעת נתבעים פוטנציאליים, תמרוץ הגשת תביעות יעילות ותמרוץ אכיפה אזרחית של החוק מצד אחד, ומנגד כי מדובר במשלוח בתום לב לאחר שהנתבעת קיבלה הסבר מוטעה של הוראות החוק מחברת הפרסום, יש לפסוק לתובע פיצוי כולל של 1,200 ש"ח. לסכום האמור יש להוסיף הוצאות משפט בסך 1,000 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.