חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: רבי נ' גרופר קניות חברתיות בע"מ

בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית, שעילתה בטענה להפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה מנהלת את האתר הישראלי של Groupon העולמית. המבקש, אשר מסר את כתובת הדוא"ל שלו לאתר בכדי לקבל הודעות על עסקאות, טען, בין היתר, כי בכותרת ההודעות לא נכללה המילה "פרסומת", כי הדרך להסרת כתובתו מרשימת התפוצה לא הייתה ברורה וכי ההודעות המשיכו להגיע אליו אף לאחר הסרת הכתובת. המשיבה דחתה את טענות המבקש ובין היתר הבחינה בין שירות ההודעות ושירות העסקאות שהיא מפעילה.

נפסק – הצדדים הגישו הסכם פשרה במסגרתו ציינה המשיבה כי הוסיפה לכותרת ההודעות את המילה "פרסומת", כי שיכללה את מערכת ניהול קבלת ההודעות, לרבות אפשרות להתנתק מכל רשימות התפוצה בבת אחת וכן הבליטה הוראות רלבנטיות בתקנונה. נוכח הקושי לאתר את חברי הקבוצה, המשיבה תפצה את מנוייה בסך של 10 ש"ח לכל רכישה באתר וכן תשלם סך של 100,000 ש"ח לארגון "לתת". ההסדר המתוקן הוא ראוי, הוגן וסביר.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.