החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: העמותה למען עתיד טבעוני (ע"ר) נ' חרש

המבקשת טענה כי יש למחוק את התביעה שהגיש נגדה המשיב מכוח הוראות חוק הספאם [סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982], בהיותה עמותה הפועלת ללא מטרות רווח. האם עומדת לעמותה רשומה, הפועלת ללא מטרות רווח, חסינות מפני תביעת ספאם?

נפסק – אין לעמותה הפועלת ללא מטרת רווח חסינות גורפת מפני תביעות לפי סעיף 30א לחוק, אך משום שמדובר בעמותה הפועלת כאמור. יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו, בהתאם לתוכן הפרסום. ככלל, עמותה הפועלת לפרסום פעילותה ומטרותיה אינה באה בגדר "מפרסם" ואין פרסומיה מהווים "דבר פרסומת", ככל שתוכן המסר שנשלח אינו כולל אלמנטים פרסומיים מסחריים נוספים. אין בכך להעניק לעמותות חסינות גורפת מתביעות לפי החוק. המחוקק הוציא במפורש מגדר החוק תכנים פוליטיים, ולא פרסומים של עמותות. ככל שתוכן הודעות העמותה יכללו אלמנטים מסחריים, מעבר לפרסום מטרות פעילות העמותה, לא תהיה העמותה, אף אם היא פועלת ללא מטרת רווח, חסינה מתביעת ספאם. כך למשל, הודעות הכוללות הפנייה לרכישת שירותים או מוצרים, בין במסגרת העמותה ובין מגורמים אחרים, יכול ויחשבו "דבר פרסומת" כמשמעו בחוק. בחינת תוכן ההודעות ושאלת קיומם של אלמנטים מסחריים, הוא שיקבע האם מדובר ב"דבר פרסומת" החוסה בצל החוק. בדיקת תוכן ההודעות שצורפו לכתב התביעה מעלה מעלה כי הן כוללות פרסום שמות של בתי עסק, שיש לבחון לגביהם האם יש בכך אלמנט מסחרי נוסף מעבר למטרות העמותה, המעודד לרכישת מוצרים או שירות. שאלה זו טעונה בירור עובדתי וההכרעה בה תיעשה לאחר שמיעת ראיות. שאלה נוספת עניינה בצירוף מספר נתבעים (6) לתביעה. דעתו של בית המשפט בעניין סופר פארם [ת"ק 50942-04-15] מקובלת על ביהמ"ש. תקנה 22(א) לתקנות סדר הדין האזרחי מאפשרת צירוף נתבעים לתביעה אחת בהתקיים: (א) קיומו של מעשה אחד או עסקה אחת או סדרת מעשים אחת; ו- (ב) שמתעוררת בהן שאלה משותפת משפטית או עובדתית. המשיב לא הצביע על קיומו של קשר ענייני בין הנתבעים, או על מעשה או סדרת מעשים אחת. ההודעות שנטען כי נשלחו למשיב אינן קשורות לכל הנתבעים יחד. תוכנן וזהות שולחן שונה. המשיב יודיע את זהותו של אחד הנתבעים לגביו הוא מבקש להמשיך ולנהל את תביעתו בתיק זה ולגבי כל יתר הנתבעים התביעה תימחק.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.