החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: לנואל ואח' נ' LinkedIn

בקשה למתן היתר המצאה אל מחוץ לתחום, של בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת LinkedIn שמושבה בקליפורניה. עילות התובענה הן פגיעה בפרטיות, עשיית עושר ולא במשפט, חוסר תום-לב במו"מ, הפרת חוזה והפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (חוק הספאם).

נפסק – ביהמ"ש שוכנע כי התקיימו התנאים המפורטים בתקנות 500(4), 500(5) ו-500(7) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ולפיכך התיר את המצאת בקשת האישור אל מחוץ לתחום המדינה, למשיבה.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.