חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: מנשה נ' רום כנרת נכסים והשקעות בע"מ

במסגרת תביעה שעילתה פיצוי בגין משלוח דבר פרסומת אל כתובת הדוא"ל של התובע, בניגוד לכאורה לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, טענה הנתבעת כי בית המשפט נעדר סמכות מקומית.

נפסק – אין לקבל את הטענה. תקנה 2 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976, מונה מספר חלופות שבהתקיים אחת מהן קונה ביהמ"ש לתביעות קטנות סמכות מקומית לדון בתביעה. הדואר האלקטרוני נשלח לכתובתו של התובע, שאזור מגוריו מצוי במחוז י-ם. די בכך כדי לבסס את החלופה של "מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים".

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.