חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: מרציאנו נ' זיפר הלבשה בע"מ ואח'

התובע הגיש כתב תביעה נגד 8 נתבעים בגין הפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. אולם, תקנה 22 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, מתירה לצרף נתבעים רק בתנאים מסוימים.

נפסק

תקנה 22 קובעת כי לצורך צירוף נתבעים לתובענה אחת צריכים להתקיים שני תנאים מצטברים: האחד, קיומו של קשר ענייני בין הנתבעים לבין עצמם לבין התובע, והשני כי מדובר במקרים בהם מתעוררת שאלה משפטית או עובדתית משותפת. אמנם העילה המשפטית זהה לכל הנתבעים, אלא שאין קשר ענייני בין הנתבעים לבין עצמם. בשמונת התביעות שהוגשו לא מדובר בשאלה משפטית משותפת, אלא במחלוקות עובדתיות שונות בין התובע לבין כל אחד מהנתבעים, אשר דינן להתברר בנפרד. אין לנהל את ההליך במאוחד ועל התובע להגיש תביעות נפרדות נגד כל אחד מהנתבעים.

 

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.