החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: צ'רנוב נ' קבוצת קידום בע"מ

התובע תבע את הנתבעת לפיצוי בסך 1,000 ש"ח בגין משלוח דבר פרסומת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התובע טען כי ביה"ס לאנגלית "וולסטריט", נשוא הפרסום, שייך לנתבעת. הנתבעת הגישה בקשה למחיקת התביעה נגדה ולהחליף אותה בצד שלישי. לטענתה, היא לא שלחה בפועל את ההודעה, אלא מדוור אחר, על-בסיס מידע עצמאי שהיה ברשותו ולא הועבר אליו על-ידי הנתבעת. הצד השלישי חתם על הבקשה לצד חתימת הנתבעת. התובע התנגד למחיקה וטען כי הנתבעת היא המפרסם, שכן דבר הפרסומת עשוי לפרסם את עסקיה או לקדם את מטרותיה.

נפסק

דין הבקשה להידחות. יש מקום למחוק על הסף תביעה נגד נתבע רק כאשר התביעה אינה מגלה עילה. במקרה דנן, ברור מתוכן דבר הפרסומת עצמו כי תוכנו עשוי לקדם את מטרות הנתבעת, המפעילה את ביה"ס לאנגלית. הבקשה נדחתה. הנתבעת תישא בהוצאות התובע בסך 300 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.