החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: ניר איתי חן נ' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ

תביעה לפיצוי בסך 8,100 ש"ח, בשל משלוח הודעות פרסומיות במסרונים למכשיר הנייד של התובע. התובע הוא לקוח של הנתבעת ומחזיק בכרטיס אשראי שהנפיקה (השייך למועדון הצרכנים You). לטענתו, בעקבות החלפת הכרטיס, מסר לנתבעת את מספר הטלפון שלו ואז החל לקבל מהנתבעת מסרוני פרסומת ולמרות שהודיע על סירובו לקבל מסרונים, אלו לא פסקו. הנתבעת טענה כי לא שלחה הודעות לתובע וכי האחריות היא של מועדון הצרכנות. נפסק – סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, אוסר על מפרסם לשלוח דבר פרסומת לנמען, בין היתר בהודעת מסר קצר, ללא קבלת הסכמתו המפורשת בכתב ומראש. כרטיס האשראי שהונפק לתובע משותף לנתבעת ולמועדון You. נוצר מצג כלפי התובע כאילו מדובר בגוף אחד. התובע אינו צריך לחפש אחר הכתובת הנכונה מבין אשכול החברות שהתקשרו ביניהן עסקית והנפיקו את הכרטיס. הנתבעת היא בעלת הדין הרלבנטית. התובע לא הציג כל ראיה באשר למסרונים שנשלחו אליו ממועד החלפת הכרטיס ועד לשיחה עם נציג הנתבעת. די בכך להוות טעם לדחיית התביעה ביחס לתקופה זו. אף אם נתקבלו מסרונים בתקופה זו, ניתנה הסכמת התובע למשלוחם, בהתאם לתנאי ההצטרפות החלים על הכרטיס שהוחלף. בתקופה השנייה, החל ממועד שיחתו של התובע עם נציג הנתבעת ועד למועד הגשת התביעה, אסור היה לנתבעת לשגר הודעות לתובע. ביחס לתקופה זו הוכיח התובע כי נשלח אליו מסרון שיווקי אחד. הנתבעת תפצה את התובע בסך של 800 ש"ח, בתוספת הוצאות משפט בסך של 250 ש"ח.

קישור לפסק דין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.