החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: עודד וקסלר נ' הוט מערכות תקשורת בע"מ

תביעה לתשלום פיצויים בשל משלוח הודעה פרסומית לתיבת הדוא"ל של התובע, בניגוד לכאורה להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התובע טען כי אף שנפסק לו בתיק אחר מול הנתבעת פיצוי בשל שליחת "דואר זבל",  ממשיכה הנתבעת לשלוח לו הודעות אלקטרוניות ללא רשותו. התובע מבסס את תביעתו על הודעת דוא"ל בודדת. הנתבעת טענה כי ההודעה נשוא ההליך נשלחה לתובע לאחר שנרשם בעצמו באתר הנתבעת, לצורך קבלת מידע והטבות בשירות "HOT NEWS", ואף אישר קבלת מידע באמצעות כתובת הדוא"ל שמסר בעת הרישום. נפסק – התובע נרשם בעצמו לאתר ואישר את קבלת ההודעות. לתובע ניתנה גם האפשרות להסרתו מהשירות, אך התובע נמנע לעשות כן מסיבות השמורות עימו. פניות התובע נענו וטופלו בשיחות טלפון עם פניות הציבור ומכתבים ובהמשך לפנייתו הסירה הנתבעת את פרטיו. התובע בחר להגיש תביעה מופרכת זו בניסיון להטריד ולהלאות. הנתבעת הציגה ראיות בכתב לכך שהתובע נרשם לאתר האינטרנט שלה והסכים לקבל פרסומת. השליטה בכתובת הדוא"ל היא של בעל הכתובת ובנסיבות העניין לא נראה הגיוני לקבוע כי כתובת התובע הגיעה לה כך סתם אל הנתבעת, רק בגלל שהתובע טוען כי אינו יודע איך היא הגיעה. ראיות הנתבעת בכתב עדיפות על עדות התובע בע"פ (לאחר שטען כי לא נרשם לאתר הנתבעת ואינו יודע איך הגיעה כתובת הדוא"ל שלו אליה). התביעה נדחתה. התובע ישא בהוצאות הנתבעת בסך 750 ש"ח.

קישור לפסק דין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.