החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: מנוח נ' חבר – הון אנושי בע"מ

התובע טען כי הנתבעת שיגרה לו מסרונים פרסומיים, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי ההודעות אינן מהוות "דבר פרסומת", שכן מדובר בהצעות עבודה, וכן כי התובע נרשם כמחפש עבודה באתר "אולג'ובס" ואישר את משלוח ההודעות.

נפסק

יש לראות את ההודעות שהציג התובע כ-2 הודעות מפרות. הנתבעת אמורה לקבל רווח כספי שאינו מהתובע, אלא מטעם הגוף שיקבל את התובע לשירותיו. די בכך לקבוע כי מדובר ב"דבר פרסומת" [עניין קוריצונר – ת"ק 42156-04-16]. התובע הכחיש כי פנה לאולג'ובס והוסיף כי גם אם הייתה פנייה כזו ב-2012, אין כל סיבה או הצדקה לפנות אליו בהודעות בשנת 2016. הנתבעת תשלם לתובע פיצוי בסך 2,000 ש"ח בגין שתי ההודעות, בתוספת 50 ש"ח עבור אגרת התביעה.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.