החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: לב נ' כהן

התובעים טענו כי הנתבעים שלחו להם דברי פרסומת, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת 2 היא חברה שתחום עיסוקה במתן שירותי היכרויות והנתבע 1 הוא מנהלה. שני התובעים נרשמו בעבר לאתר ההיכרויות של הנתבעת. הנתבע לא הכחיש את משלוח ההודעות לתובעים, אך טען, בין היתר, כי התובעים חתמו על תקנון מכוחו אישרו את קבלת ההודעות.

נפסק

יש לקבל את התביעה. טענת הנתבע כי העסק אינו פועל באמצעות חברה, אלא עוסק מורשה, לא הוכחה על-ידו. מנגד, התובעים הציגו דו"ח רשם חברות בו מופיע שם הנתבעת כחברה פעילה ושמו של הנתבע כדירקטור בה. יש להותיר את התביעה נגד הנתבעת 2 על כנה. ההודעות שהציגו התובעים מהוות דברי פרסומת, שמטרתן לעודד את המקבל להיכנס לאתר ולהצטרף לשירותים השונים. הנתבע זנח את טענתו כי מדובר בהודעות שירות. שמם ופרטי הנתבעים מופיעים בדברי הפרסומת כמען להתקשרות ומשכך הם מהווים "מפרסמים" ששלחו לתובעים "דברי פרסומת". הנתבעים לא הצליחו להוכיח את הטענה כי התובעים הסכימו, בעת הרישום לאתר, לקבל דברי פרסומת. משלא הוצגה הסכמה של כל אחד מהתובעים, גם בהצגת התקנון אין די לצורך הוכחת הטענה. גם אם היה בטענה אמת, אין בה כדי להועיל לנתבעים ביחס למרבית ההודעות. התובעים פעלו בהתאם להוראות האתר וביקשו להסירם מרשימת התפוצה. למרות פניות אלה לא הסירו הנתבעים את התובעים מהרשימה ודברי הפרסומת המשיכו להישלח לתיבת הדוא"ל שלהם. אף המילה "פרסומת" לא צוינה בהודעות, בניגוד להוראות סעיף 30א(ה) לחוק. משהוכיחו התובעים כי הנתבעים שלחו אליהם דברי פרסומת שלא כדין וכאשר תוכן ההודעות אינו עומד בדרישות החוק, הרי שהתובעים זכאים לפיצוי. התובעים פעלו באופן פוזיטיבי בכדי לגרום להסרתם מרשימת התפוצה ולהפסקת שיגור דברי הפרסומת. רק לאחר שפניותיהם לא נענו, פנו התובעים והגישו את התובענה. לעניין גובה הפיצוי יש לקחת בחשבון את העובדה כי היה קשר קודם בין הצדדים כנסיבה מקלה וכן כי לא הוכח כי לנתבעים עבר סדרתי של תביעות על הפרת חוק התקשורת. לחומרה, יש לקחת בחשבון את העובדה כי התובעים ביקשו את הסרתם מרשימת התפוצה מספר פעמים. אין לקבל את טענת התובע 2 להפרת חוק הגנת הצרכן. הנתבעים, ביחד ולחוד, ישלמו לתובע 1 פיצוי בסך 9,750 ש"ח ולתובע 2 פיצוי בסך 15,000 ש"ח. הנתבעים ישלמו לכל אחד מהתובעים הוצאות משפט בסך 1,000 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.