החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: אביב ואח' נ' פלאפון תקשורת בע"מ

בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד המשיבה, בטענה לשיגור מסרונים פרסומיים ללא הסכמתם מראש של הנמענים וללא איזכור שם המשיבה ודרכי קשר למשלוח הודעת סירוב, תוך הפרת הוראות שונות בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה טענה, בין היתר, כי אין מדובר במסרונים ששלחה היא או מטעמה וכי מערך השיווק שלה מבצע שיחות טלפוניות בלבד ללקוחות פוטנציאליים, והוא אינו כולל שיווק באמצעות מסרונים.

נפסק

בדיקת עמידת הבקשה במבחנים לאישורה של תובענה ייצוגית מלמד כי הוצגה תשתית מספקת לקיומן של שאלות מהותיות משותפות מסוימות, שישנה אפשרות סבירה שיוכרעו לטובת הקבוצה ושניתן לבררן באופן יעיל והוגן. ואולם, שאלות אלו מוגבלות בהיקפן במידה ניכרת מאלו שהמבקשים מציגים בבקשתם, כך שיש לקבל את הבקשה בחלקה. ניתוח הראיות מלמד כי לא הובאה תשתית מספקת לטענה הרחבה שהמבקשים מנסים לטעון לה אודות הפרה שיטתית ועקבית של הוראות "חוק הספאם" בידי המשיבה או מי מטעמה במשך התקופה הארוכה המוזכרת בבקשה. אכן, הוצגו מסרונים שלכאורה אינם עומדים בהוראות החוק, אולם המשיבה הציגה הסבר משכנע אודות הימנעותה ככל מפרקטיקה פסולה של משלוח מסרוני פרסומת בניגוד להוראות החוק, ומיקדה את אותם מסרונים סביב מה שאירע בחברת וידיומית (חברה שמבצעת פעולות שיווק עבור המשיבה) בין החודשים מרס-יוני 2015. לגבי יתר התקופה והמשווקים האחרים, לרבות המשיבה עצמה, לא הובאה תשתית מספקת להפרה שיטתית או נרחבת, אלא למקרים בודדים של הפרה לכאורה בלא שנראה קשר ביניהם. ניהול הליך ייצוגי באשר לטענה רחבה כזו, שלא הוצבה לה תשתית ראייתית מספקת, לא יאפשר בירור יעיל והוגן של המחלוקת, ואין לאשרו, והמסגרת המצומצמת הנוגעת למה שאירע בחודש מרס-אפריל 2015 היא הראויה לבירור ולא מעבר לכך. הוצגה תשתית המלמדת על אפשרות סבירה כי בתובענה ייקבע שיש לראות את המשיבה כאחראית למשלוח מסרוני הפרסומת מכוח סעיפים 14 או 15 לפקודת הנזיקין, בגין שליחות ובגין קשרים חוזיים. לא כך באשר לטיעון אודות אחריות ישירה של המשיבה לפרסומים. ההסבר שסיפקה המשיבה, לפיו 13 המסרונים מהתקופה הרלבנטית שנזכרו בבקשה נשלחו בידי חברת וידיומית, נתמך בחומר הראיות והוא אמין. לא קיים סיכוי סביר שייקבע כי המשיבה שלחה את המסרונים בעצמה ולא קמה תשתית לניהול תובענה ייצוגית בהקשר זה.

קישור לפסק הדין המלא

 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.