החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: חדיף נ' קבוצת קידום בע"מ

בקשת הנתבעת לעיכוב הליכים בתביעה קטנה שהתובע (המשיב) הגיש נגדה, שעניינה במשלוח דברי פרסומת בניגוד להוראות "חוק הספאם", וזאת עד להכרעה בתביעה הייצוגית שהוגשה נגדה באותו עניין.

נפסק

המטרה בעיכוב הליכים היא למנוע מצב שבו יתנהל דיון ובו יובאו ראיות וטענות דומות או זהות בבתי משפט שונים, משיקולי יעילות הדיון, חסכון בזמן ומשאבים לשני הצדדים ולביהמ"ש, כמו גם להימנע ממצב בו יתקבלו החלטות סותרות ביחס לאותן סוגיות משפטיות. התובענה הייצוגית והתביעה דנן מעלות טענות דומות במהותן. לא נעלמה מעיני ביהמ"ש זכות התובע למצות את הדין באופן יחידני בתביעה הפרטנית וכן עמדתו החד-משמעית של המשיב באשר לרצונו להמשיך ולנהל את התביעה והבהרתו כי אינו מעוניין להימנות על משתתפי התביעה הייצוגית. יציאה מהקבוצה צריכה להיעשות לערכאה הרלבנטית הדנה בקבוצה. יחד עם זאת, יש לאזן בין שיקולי המערכת ובהם יעילות הדיון, חיסכון בזמן שיפוטי ובמשאבים, הן לצדדים והן לביהמ"ש וכן למנוע מתן החלטות סותרות בנוגע לאותן סוגיות משפטיות, לבין רצון התובע לנהל את תביעתו באופן פרטני. בנסיבות העניין, ראוי לעכב את התביעה ב-90 ימים.

קישור לפסק הדין המלא

 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.