החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: קליינמן ואח' נ' טוטוקרד 5 בע"מ

שתי תביעות לחיוב הנתבעת בסכום של 1,000 ש"ח לכל אחד מהתובעים, בגין משלוח דברי פרסומת ללא הסכמתם, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי כל פרסום מטעמה נעשה באמצעות חברות פרסום שהתחייבו בפניה לפעול לפי החוק. עוד טענה הנתבעת נגד העובדה כי התביעה הוגשה באמצעות חברת "ספאם אוף".

נפסק

אין מחלוקת כי ההודעות שנשלחו לתובעים מהוות פרסום לפי הגדרות החוק. הפרסום נשלח ללא אישורם מראש של מקבלי ההודעה, בהודעת טקסט, ללא זיהוי המפרסם או פרטיו. ניתן לקבוע כי הפרסום נעשה באמצעות הנתבעת. הנתבעת טענה בכלליות כי פעולות הפרסום שלה מתבצעות באמצעות חברות פרסום המתחייבות לפעול לפי החוק, אך לא הציגה כל מסמך המבהיר מי הן אותן חברות, שיטת הפרסום שלהן, או הצהרה על-ידי נציג מטעמן כי לא בוצע פרסום באמצעות מספר הטלפון מושא התביעה.

לפי החוק, ניתן לחייב מפרסם אם ההודעה נשלחה "ביודעין" (סעיף 30א(י)(1)). החוק קובע חזקה לפיה המשגר דבר פרסומת בניגוד להוראותיו, עושה כן ביודעין. חזקה זו חלה על המפרסם בפועל ולא על הנהנה מדבר הפרסומת [עניין סמארט קלאב – רע"א 6708/16]. עוד נקבע כי העדר פיקוח מטעם הנהנה מהפרסום על המפרסם אינו בגדר הרשאה או אשרור, אך הוא מהווה הסכמה שבשתיקה שעשויה להביא להטלת אחריות [עניין א.א. קליניקות – רע"א 2059/16]. הנתבעת הייתה מודעת לפרסום שנעשה בשמה ולכך שההודעות נשלחו שלא כדין, ולכל הפחות הסכימה בשתיקה לשליחת דברי הפרסומת בניגוד להוראות החוק. לפיכך, הנתבעת עברה על הוראות החוק. כנגד הנתבעת הוגשו יותר מ-100 תביעות בסיוע חברת ספאם אוף. השיקול של אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו מעודד חיוב פיצוי הולם ברף הגבוה. חרף זאת, נגד הנתבעת הוגשו תביעות רבות והיא חויבה בתשלום פיצויים לתובעים שונים ובכך תכלית ההרתעה ועידוד חברות דומות להימנע מפרסום הושג.

באשר למעורבות חברת ספאם אוף, האם על ביהמ"ש לתת לכך משקל בעת בואו לקבוע את שיעור הפיצוי? יש להצטרף למסקנות שנקבעו בעניין בוקובזה [ת"ק 26210-04-16], שם קבע ביהמ"ש כי דין התביעות שהוגשו בסיוע ספאם אוף להידחות בנימוקים שונים. הגשת תביעות בסיועה של חברת "ספאם אוף" מחטיאות את מטרות החוק ופוגעות באיזון הראוי שאליו כיוון המחוקק וכן במהות ההליך בפני ביהמ"ש לתביעות קטנות. התביעות נדחו.

קישור לפסק הדין המלא

 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.