חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: אלרון נ' פדר

התובע הגיש תביעה עקב קבלת דבר פרסומת, לטענתו בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

נפסק

הצדדים הסכימו כי פסק הדין יינתן על דרך הפשרה, לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט. יש לקבל את גרסת הנתבעת והראיות שצירפה ולהורות על דחיית התביעה. לאור תוצאה זו ולאור התנהלות התובע, שלא עדכן את ביהמ"ש והנתבעת בדבר השכלתו המשפטית, אלא לאחר שנשאל על כך, יישא התובע בהוצאות הנתבעת בסך 500 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.