החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: שוויצר נ' אינטרמץ' בע"מ

בקשה לאישור הסדר פשרה לפי סעיף 18 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006. עניין בקשת האישור בטענה כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה מפעילה אתר היכרויות לאקדמאים בשם "אלפא" והמבקשת היא לקוחה של המשיבה, אשר במהלך ההרשמה מסרה למשיבה את כתובת הדוא"ל שלה.

נפסק

הצדדים הגישו נוסח מתוקן של הסדר פשרה שעיקרו: א. עילת התביעה שתתקבל תהיה משלוח דברי פרסומת לאחר בקשת הסרה; ב. עילת התביעה של משלוח הודעות לאנשים שלא ביקשו זאת לא תתקבל והמבקשת תסתלק מעילת תביעה זו; ג. חברי הקבוצה הנכללים בהסדר יהיו כלל החברים הרשומים באתר המשיבה בטווח התאריכים הנזכר, אשר קיבלו הודעות מהמשיבה, ביקשו להסירם מרשימת התפוצה, ולמרות זאת המשיכו לקבל הודעות; ד. המשיבה תיקנה את תקנון האתר והוסיפה סעיף בו נאמר כי הנרשם מאשר משלוח חומר פרסומי ומסכים לכך, אלא אם יבחר באפשרות שתעמיד המשיבה שלא לקבל הודעות כאמור, או שהחותם יודיע על רצונו שלא לקבלן; ה. המשיבה תפצה ב-450 ש"ח כל חבר רשום באתר שיצהיר שקיבל דברי דואר לאחר משלוח בקשת הסרה. מי שיצהיר שקיבל יותר מהודעה אחת יהיה זכאי לפיצוי מוגדל; הצדדים ממליצים על שכ"ט לב"כ המבקשת בסך 35,000 ש"ח ועל גמול למבקשת בסך 15,000 ₪. יש לאשר את הסתלקות המבקשת מעילת התביעה בגין משלוח הודעות ודברי דואר לאנשים שלא ביקשו זאת. משאין בהסתלקות המבקשת משום מעשה בית דין, ובהיעדר נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, אין צורך באיתור תובע חלופי או בפרסום הודעת הסתלקות. הסדר הפשרה לאחר תיקונו הוא ראוי, בהיר והוגן בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה המיוצגת וסיום ההליך בפשרה היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין. לא ניתן לומר כי בקשת האישור משוללת יסוד. לפי גישת הפסיקה, גם למנויי המשיבה באתר ההיכרויות עומדת הציפייה שלא להיות מוטרדים על-ידי המשיבה, בפרט לאחר ששלחו בקשת הסרה. הסדר הפשרה הביא לאכיפת האיסור שבחוק התקשורת, עת קיבלה על עצמה המשיבה לתקן את תקנון האתר וחידדה את שאלת ההסכמה של הנרשם לאתר לקבלת ההודעות. הפיצוי המוסכם לא חרג ממידת הסבירות בהתחשב בסיכויי ההצלחה.

קישור לפסק הדין המלא

 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.