החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: גרי נ' שוחט ואח'

אישור הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

נפסק

לאור התחייבות המשיבים כי ככל שישלחו דיוור הם יפעלו בהתאם לדין, וכן התחייבותם לתרום סך של 6,500 ש"ח לעמותה, יש לאשר את הסתלקות המבקש מבקשתו לאישור התובענה כייצוגית, להורות על מחיקתה ועל דחיית תביעתו האישית. המשיבים ישלמו למבקש גמול בסך 2,000 ש"ח וכן שכ"ט לבא-כוחו בסך 18,000 ש"ח + מע"מ. אין נסיבות מיוחדות המצדיקות ניסיון לאתר מבקש חלופי ואין צורך בפרסום דבר ההסתלקות בעיתונות.

קישור לפסק הדין המלא

 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.