חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: בורפקר נ' א.פ. עיצובים – שותפות מוגבלת

תביעה לפיצוי בסך 2,000 ש"ח, מכוח סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ביחס ל-2 הודעות שנשלחו לתובע, האחת במייל והשנייה במסרון. התובע טען כי לא הסכים למשלוח ואילו הנתבעת טענה כי התובע מסר לה את פרטיו והסכים למשלוח.

נפסק

יש לקבל את התביעה בחלקה. פרטיו המדויקים של התובע והיכולת להוכיח יום ושעה בהם ניתנו מתקבלים לאסמכתא לכך שאכן ניתנה הסכמה. נציג הנתבעת ציין כי התובע אכן דרש להסיר עצמו לאחר ההודעה הראשונה, אך הנתבעת טענה כי הודעת ההסרה מתייחסת רק לאמצעי המשלוח שבאמצעותו ביקש התובע את ההסרה. פרשנות זו אינה סבירה וחותרת תחת תכלית החוק. ההודעה הראשונה נשלחה לתובע כדין ואילו ההודעה השנייה נשלחה בניגוד לדין. הנתבעת תשלם לתובע 700 ש"ח בתוספת הוצאות בסך 300 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.