החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: גרי נ' פועלים אקספרס בע"מ

בקשה מוסכמת להסתלקות המבקש מבקשה לאישור תובענה ייצוגית, לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות. בבקשת האישור נטען כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, שעה ששלחה דברי פרסומת ללא קבלת הסכמה מפורשת ומראש של הנמענים, ובכך שלחברי הקבוצה לא ניתנה אפשרות להודיע על סירוב לקבלת דברי פרסומת בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת.

נפסק

הבקשה סבירה ועומדת בתנאי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות. זאת, בהתחשב בכך שלגבי מנגנון ההסרה כבר הוטמע פתרון טכנולוגי [בעקבות אישור בקשת הסתלקות בעניין תירוש, ביחס לחברה אחות – ת"צ 28290-03-15], ובכך שלגבי מנגנון קבלת ההסכמה, אין מחלוקת בין הצדדים ביחס לצורך של המשיבה לקבל הסכמה מפורשת מכל נמען ביחס למשלוח דברי פרסומת והסכמת המשיבה לחדד את נהליה בעניין זה. הגמול שעליו הסכימו הצדדים, בסך 6,000 ש"ח לתובע הייצוגי ו-20,000 ש"ח בתוספת מע"מ לב"כ המייצג, הוא גמול סביר המאזן באופן הולם בין השיקולים בהסדר ההסתלקות.

קישור לפסק הדין המלא

 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.