החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: יוסף לוי נ' סלקום ישראל בע"מ

בקשה לאישור הסכם פשרה בתובענה ייצוגית. המבקש טען כי המשיבה הפרת את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בכך ששלחה מגזין מקוון בשם "סלקום שעת C" לכתובת הדוא"ל של המבקש, ללא הסכמתו וגם לאחר שביקש כי תסיר את שמו מרשימת הנמענים. לטענתו, מסר את כתובת הדוא"ל למשיבה לצורך קבלת חשבוניות מס בלבד. המשיבה טענה כי המגזין אינו מהווה "דבר פרסומת" וממילא נתן המבקש את הסכמתו לקבלת תכנים פרסומיים במהלך רישום שביצע באתר המשיבה. עוד טענה המשיבה כי המבקש לא הוסר מרשימת התפוצה בשל תקלת מחשב נקודתית, שאינה מעידה על הכלל. נפסק – הצדדים הבהירו כי בבדיקות שביצעה המשיבה לא נמצאה כל אינדיקציה לקיומם של מנויים נוספים שביקשו להסיר את שמם מרשימת התפוצה ולא הוסרו. המשיבה הוסיפה כי לאחר הגשת התובענה בחנה שוב את מערכת המחשוב שלה וכי מסיבות שיווקיות החליטה להפסיק את הפקת המגזין נשוא הבקשה. הצדדים המליצו לשלם למבקש גמול בסך 45,000 ש"ח ושכר טרחה לב"כ בסכום של 105,000 ש"ח + מע"מ. בנסיבות התביעה מדובר בסכום מופרז. שאלה היא אם התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה, שכן לא ברור אם מלבד המבקש סבל מי מחברי הקבוצה מאותן נסיבות. יש לקבל את הסכם הפשרה. המשיבה תשלם למבקש גמול בסך 10,000 ש"ח ושכר טרחה לב"כ בסך 30,000 ש"ח. המשיבה תרים תרומה בסך 450,000 ש"ח לגוף שזהותו תוסכם בין הצדדים.

קישור לפסק דין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.