החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: שיש נ' אפקט – בס"ד הפקות בע"מ

המבקש הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבה, בטענה כי שיגרה מסרונים למבקש ולחברי הקבוצה, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המבקש עתר, בהסכמת המשיבה, לאשר את הסתלקותו מבקשת האישור. המבקש טען כי התברר לו כי המסרונים שוגרו על-ידי צד שלישי וכי המשיבה אינה משגרת דברי פרסום.

נפסק

יש לקבל את הבקשה ולאשר את הסתלקות המבקש. הנסיבות שפורטו ונימוקי הבקשה מצדיקים את אישור ההסתלקות ללא פרסום כל הודעה. תביעתו האישית של המבקש נגד המשיבה תידחה. אין צו להוצאות.

קישור לפסק הדין המלא

 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.