חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: אוחנה נ' HOTELS.COM.LP

בקשת התובע להיתר המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט, כנגד הנתבעת שמקום מושבה בדאלאס, מכוח תקנה 500(7) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

נפסק

על המבקש היתר המצאה להראות כי עומדת לו עילה לגופו של עניין וכי מתעוררת בה שאלה רצינית שיש לדון בה. התביעה באה בגדר תקנה 500(7) ויש עילה להתיר את ההמצאה אל מחוץ לתחומי המדינה. כתב התביעה מייחס לנתבעת מעשים ומחדלים שעיקרם במשלוח דברי פרסומת לתובע, ללא הסכמתו ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. ניתן היתר ההמצאה המבוקש.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.